Notificació d’incidències a les aules

El seu nom *

Seleccioni l'ordinador que te problemes *

Seleccioni la incidencia *

Descripció del problema (opcional)

* (Camps requerits)